Schoonen Precisie Bemesting - Gecontroleerde kunstmest injectie via GPS aansturing

Introductie

Schoonen Precisiebemesting is bezig om met nieuwe technieken en meststoffen het rendement van bedrijven in de agrarische sector doelmatig te verhogen. Dit door middel van het verlagen van de kosten van bemesting en door hogere opbrengsten. De meststoffen die door ons gebruikt worden wijken op sommige gebieden af van wat gebruikelijk is.

Tot nu toe hebben we goede resultaten geboekt in de melkvee-sector, de akkerbouw en de vollegrond tuinbouw. Ook op sportvelden, golfbanen en gazonbedrijven geeft onze bemesting een toegevoegde waarde.

De positieve invloeden van precisiebemesting worden bevestigd door onderzoek van de universiteit van Wageningen. Klik hier voor het volledige artikel.

>> Ook recent onderzoek laat opnieuw zien dat precisiebemesting met Anasol goede resultaten oplevert. Klik hier voor het onderzoek naar perceel Maasduinen.

Verder volgen wij het bemesten met behulp van GPS-techniek intensief en we willen dat in de nabije toekomst ook in ons pakket opnemen.

Ons bedrijf
Techniek
Toepassingen
Voordelen
Foto's
Achtergrond
Contact
Links